Greeting

วันแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง

วันแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น โดยประธานสมาคม คุณ Kimura Shigeyo จัดงาน “วันแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง” ขึ้นที่ Kyoto International Community House (2-1 Awadaguchi Toriicho,Sakyo,Kyoto) งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Japan-Thai Culture Fair ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของCovid19 ในครั้งนี้ได้จึงจัดงานเพียงในห้องประชุม โดยใช้ชื่อว่า “วันแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง” โดยมีนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ และนางเมริกา สีวะรา กงสุล จากสถานกงสุลใหญ่น ณ นครโอซากา รวมกับ นาย Kondo Eitaro สมาชิกสภาจังหวัดเกียวโต ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดแสดงรำไทยโดย Tassanee Thai Culture Center และการบรรยายเรื่อง “Tai towa nan zoya” จาก อาจารย์ Akagi Osamu ทำให้เป็นงานหนึ่งซึ่งจะเชื่อมต่อความความสว่างไสวของวัฒนธรรมไทยระหว่างปี 2019 กับ ปี2021 ไม่ให้ดับลง

関連記事一覧

PAGE TOP