Thai

กับประสบการณ์ 25 ปีที่ดำเนินการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในญี่ปุ่น

 

makotoendoบริษัทฯนำเสนอข้อมูลและให้บริการแก่คนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น รวมถึงการเผยแผ่ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆ ทางเรามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้ความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจ แก่ทั้งชาวไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ เมืองไทยทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย และมีความเชื่อมั่นยิ่งๆขึ้นไป
อนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ความสนใจเกี่ยวกับเมืองไทยมากขึ้นมาเรื่อยๆ จึงมุ่งหวังและมุ่งมั่น ที่จะสร้างความเข้มแข็ง และเพื่อให้ทุกท่านเกิดความยินดี ทางเรายังได้เน้นในเรื่องของการให้บริการ และเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วย

 

 

ชื่อบริษัท

บริษัท วายวายไทยแลนด์ จำกัด
WAIWAITHAILAND INC.

การจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน  2538

จดทะเบียนโดย

กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่บล็อก

ที่ตั้งบริษัท เลขที่

3-28-1  Yoyogi, Shibuya-ku,  Tokyo 151-0053
TEL: 03-5358-7895  FAX:03-5358-7896

PAGE TOP