Greeting

2020

  1. วันแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เข้าใจ เข้าถึง
  2. แนะนำพนักงานต้อนรับในร้านอาหารไทย
  3. หมอนวดฝีมือดีประจําร้านนวดแผนไทย
PAGE TOP