Greeting

กำหนดจัดตลาดนัดไทยที่วัดไทยในญี่ปุ่นทุกเดือน

เมื่อวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม พ.ศ.2565 มีการจัดงานตลาดนัดไทยที่วัดไทยอิบารากิ (ที่อยู่ 2096 Kamizawa, Hokota, Ibaraki, tel.0291-37-6799) มีการจัดจำหน่ายอาหารไทย,วัตถุดิบไทย และสินค้าไทย รวมถึงมีบูธนวดแผนไทย บรรยากาศเหมือนกับที่ตลาดที่เมืองไทย มีการรวมตัวกันของคนไทยอย่างคับคั่งตั้งแต่เวลาเช้าตรู่จนถึงเวลาเย็น เนื่องจากได้รับกา

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน ทำบุญตักบาตรประจำเดือน, ตลาดนัดไทย
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,ตลาดนัดไทย
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม วันแม่,ทำบุญตักบาตรประจำเดือน,ตลาดนัดไทย
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ทำบุญตักบาตรประจำเดือน,ตลาดนัดไทย
วันอาทิตย์ที่ 1ุ6 ตุลาคม งานกฐิน,ตลาดนัดไทย
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ลอยกระทง,ตลาดนัดไทย
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ตลาดนัดไทย
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี

関連記事一覧

PAGE TOP