Greeting

THAILAND NOWADAYS February 2015

ปีนี้ก็มีงานไทยแฟร์และไทยเฟสติเวลจะจัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น เริ่มจากงานไทยแฟร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่โตเกียวในวันที่ 28 มีนาคม 2015 ที่โรงแรม JAL City ทามาจิ แน่นอนว่าจะต้องสนุกสนานไปกับอาหารไทย เพลงไทย และนวดไทย แต่ที่น่าจะได้รับ ความนิยมมากก็คือ “บูธดูดวงแบบไทย” และ “บูธปรึกษากฏหมายฟรี”ครับ นอกจากนี้ที่สุดยอดก็คือ จะเป็นงานรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดแผนไทยในญี่ปุ่น งานรวมตัวผู้ที่สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับไทย การบรรยายเรื่องการนำเข้าสินค้าจากไทย การลงทุนทำธุรกิจที่ไทย และ งานพบปะกันระหว่างผู้ชายญี่ปุ่นกับผู้หญิงไทยด้วย ซึ่งที่ทามาจิ โตเกียวนี้ จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยจากทั่วญี่ปุ่น และคนไทยมารวมตัวกัน เป็นโอกาสที่จะได้รู้จักเมืองไทยในที่เดียวและวันเดียว และวันที่ 28 มีนาคม 2015 จะเป็นวันของเมืองไทยครับ
ก็เหมือนเคยครับ ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

 

มาโกโตะ เอ็นโดะ
ประธารกรรมการ
บริษัท วายวายไทยแลนด์ 遠藤誠

関連記事一覧

PAGE TOP