Greeting

THAILAND NOWADAYS February 2019

นิตยสารวายวายไทยแลนด์ที่อยู่ในมือของทุกท่านนี้ แรกเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความรู้สึกที่อยากให้คนไทยในญี่ปุ่นที่มีคู่สมรสชาวญี่ปุ่น,คนรักชาวญี่ปุ่นได้อ่านและใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารซึ่งกันและกันครับ และการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในญี่ปุ่นดีขึ้นนั้น ผมเชื่อว่าเราต้องทำให้คนญี่ปุ่นเข้าใจและเกิดความชื่นชอบคนไทยและประเทศไทยเสียก่อน จากนั้นจึงค่อย นำเสนออาหารไทย, สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองไทย, นำเสนอและจัดทำคอลัมน์ที่เขียนถึงความคิดอ่านและคอลัมน์ที่ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของคนไทย สำหรับฉบับเดือนนี้ผมคิดว่าได้จัดทำเนื้อหาตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วครับ ขอให้เพลิดเพลินกับคอลัมน์พิเศษในฉบับนี้นะครับ

เดือนนี้ก็ขอฝากไทยแลนด์ด้วยนะครับ

มาโกโตะ เอ็นโดะ
ประธารกรรมการ
บริษัท วายวายไทยแลนด์ 遠藤誠

関連記事一覧

PAGE TOP