Greeting

THAILAND NOWADAYS July 2018

ผมได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในคิตะคิวชูครับ เป็นท่านที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยครับ เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่านิตยสารวายวายไทยแลนด์เป็นแหล่งข้อมูลแห่งเดียวที่เค้ามี และบอกกับผมว่าวายวายไทยแลนด์เป็นอาวุธของร้านด้วยคำพูดประโยคนี้จึงทำให้ผมดีใจมาก และเกิดความกล้าขึ้นมาครับ ถึงแม้ว่านิตยสารรายเดือนวายวายไทยแลนด์จะมีจำหน่ายเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็ตาม ยังมีผู้ที่ต้องการนิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์อยู่ ผมคิดว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่เหมาะที่จะนำไปวางที่เคาน์เตอร์ร้านอาหารไทย ร้านนวดแผนไทยในญี่ปุ่นครับ คนญี่ปุ่นที่ได้อ่านวายวายไทยแลนด์จะได้รู้สึกชื่นชอบเมืองไทยครับ เมื่อชอบเมืองไทยแล้วก็จะมีความสนใจทานอาหารไทย,สนใจไปนวดแผนไทยเป็นอันดับต้นๆมากขึ้นครับ

ในเดือนนี้ก็ขอฝากไทยแลนด์ด้วยครับ

 

มาโกโตะ เอ็นโดะ
ประธารกรรมการ
บริษัท วายวายไทยแลนด์ 遠藤誠

関連記事一覧

PAGE TOP